Reserveren

Introductie en begeleiding : Arkade-Cilon
Na reservering ontvangt u tijdig het lespakket:
 • lesmateriaal, handleiding
 • poster Mama Moesa
 • presentje voor afsluiting

Eerste recensie is binnen!
"Van het Bijbelboek Exodus is alle stof weggeblazen en is het verhaal zo opgepoetst dat het weer is gaan glanzen. Niet eerder was het verhaal zo spannend. En zo menselijk. Alles klopt aan deze muziekvertelling..."
Lees verder: http://www.theaterkrant.nl/recensie/mama-moesa/

Arkade-Cilon biedt scholen:

 • introductiebijeenkomst: begeleiding en ondersteuning lesmateriaal
 • verdiepingsbijeenkomst: Mosjé/Mozes/Moesa in de drie religies
 • ouderbijeenkomsten: Ouders in dialoog en de Gulden Regel

Voor meer informatie over ondersteuning door Arkade-Cilon kunt u contact opnemen met uw identiteitsbegeleider en/of Arkade-Cilon

Joods Historisch Museum
Onderdeel van dit project is een bezoek aan het Joods Historisch Museum. De kinderen zullen enkele ruimtes van het Joods Historisch Kindermuseum bezoeken, evenals de nabij gelegen Portugese synagoge.
Dit bezoek zal rond de 45 minuten in beslag nemen. Vanaf de synagoge loopt u met uw klas in ongeveer 15 minuten naar het Doelenzaaltheater.

Na uw reservering ontvangt u gedetailleerde informatie over uw precieze tijdschema.

Voor scholen die niet in staat zijn de voorstelling van Mama Moesa en het JHM Kindermuseum/Portugese Synagoge op een en dezelfde dag te bezoeken is er een alternatief: theaterbezoek & voucher. Met deze voucher kunt u dan op een andere dag het JHM Kindermuseum/Portugese Synagoge bezoeken. (Let op! Hiertoe is beperkte mogelijkheid.)

Voorstelling Mama Moesa: Tafel van Vijf, Doelenzaaltheater
Vanwege het aantal zitplaatsen dient per klas een aparte reservering te worden aangemaakt.

Locaties

Kosten

 • Voor scholen van Amos, ASKO en Stichting KBA Nieuw West worden de kosten betaald door enkele fondsen.
 • Voor scholen van andere besturen zal €150,- per groep door Tafel van Vijf worden gefactureerd.
 • Voor het vervoer kan gebruik worden gemaakt van de regelingen voor de Amsterdamse cultuurbus - www.cultuurbusamsterdam.nl

Online reserveren
klik door naar het online reserveringssysteem. Na reservering ontvangt u een e-mail met de gegevens die u heeft ingevuld.

 • november 2013 - Er is op enkele dagen in november nog plek voor een klas in de voorstelling! Voor reserveringen kunt u bellen met Melissa Bakker, Arkade-Cilon, 020 614 62 62
 • januari 2014 (start project december 2013)

Na uw reservering ontvangt u een bevestiging per e-mail.

Klik hier voor de PDF van het lesmateriaal

Educatiefilmpje Tafel van Vijf
Op onderstaande links ziet u het (voorbereidende) educatiemateriaal van Tafel van Vijf, de theatermakers, waarnaar verschillende keren verwezen wordt in het lesmateriaal. In deel I voorgesteld aan de regisseur, alle spelers (tevens muzikanten) en de decorontwerpster. Deel II kunt u na de voorstelling inzetten.

Folder digitaal